StereoWise: Amplifier - Burmester


Burmester Audio Systems GmbH

Wilhelm - Kabusstrasse 47

10829 - Berlijn - Duitsland


Integrated Amplifier 

Burmester 032 Classic line - € 13.800,-  # 2 x 171 Watt / 4 Ohm


Burmester 082 Classic line - € 9.800,-

2 x 170 Watt / 4 Ohm


Burmester Amplifier 101 Classic line - € 5.800,- #  2 x 120 Watt / 4 Ohm


Preamplifier

Burmester Preamplifier 035 Classic line - € 7.800,-


Burmester Preamplifier 088 Top line - € 16.800,-


Burmester Preamplifier 077 Reference line - € 23.800,-


Burmester Preamplifier 808 MK 5 Reference line - € 29.800,-


Power Amplifier 

Burmester Power Amplifier 036 Classic line - € 7.800,-  #  2 x 171 Watt / 4 Ohm - 1 x 300 Watt / 4 Ohm


Burmester Power Amplifier 956 MK 2 Classic line - € 10.800,-  #  2 x 240 Watt / 4 Ohm - 1 x 500 Watt / 4 Ohm


Burmester Power Amplifier 911 MK 3 Top line - € 18.800,-  #  2 x 350 Watt / 4 Ohm - 1 x 770 Watt / 4 Ohm


Burmester Power Amplifier 909 MK 5  Reference line - € 42.800,-  #  2 x 600 Watt / 4 Ohm - 1 x 1.930 Watt / 4 Ohm


Burmester Mono Power Amplifier 159 Signature line - € 00.000,-  ( full bridge, Class A/B )  1.200 Watt / 4 Ohm


7 augustus 2021