StereoWise: Amplifier - TRIGON Elektronik GmbHTRIGON Integrated Amplifiers

Trigon EXXCEED Integrated Amplifier - € 4.700,-  #  £ 4.060,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 100 Watt / 8 Ohm - 2 x 170 Watt / 4 Ohm


Trigon EXXACT Integrated Amplifier - € 3.200,-  #  £ 2.695,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 95 Watt / 8 Ohm - 2 x 130 Watt / 4 Ohm


Trigon EPILOG Integrated Amplifier - € 7.500,-  #  £ 8.980,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 200 Watt / 8 Ohm - 2 x 330 Watt / 4 Ohm


Trigon TRINITY Integrated Amplifier - € 2.990,-  #  £ 0.000,-  #  $ 0.000,-  #  2 x 85 Watt / 8 Ohm - 2 x 125 Watt / 4 Ohm


TRIGON Preamplifiers

Trigon DIALOG Preamplifier - € 6.350,-  #  £ 5.650,-  #  $ 0.000,-  #  


TRIGON Power Amplifiers

Trigon MONOLOG Mono Power Amplifier - € 10.018,-  #  £ 10.790,-  #  $ 0.000,-  #  400 Watt / 8 Ohm - 650 Watt / 4 Ohm


7 April 2022